Ἀνυσία Μητράκου

Ἡ Ἀνυσία Μητράκου γράφει: Ἕνα νεαρό ζευγάρι Ὀρθοδόξων φίλων μου ἀγωνίζονταν πολύ στόν γάμο τους, στό σημεῖο νά εἶναι καί οἱ δύο δυστυχισμένοι καί νά σκέπτωνται τό διαζύγιο. Στράφηκα στόν ἅγιο Νικηφόρο γιά βοήθεια καί διάβαζα μία Παράκληση σέ αὐτόν καθημερινά ἐπί 40 ἡμέρες. Πρός τό τέλος τῶν 40 ἡμερῶν, ἡ σχέση τοῦ ζευγαριοῦ ξαφνικά βελτιώθηκε καί ἄρχισαν νά ἀγαποῦν ὁ ἕνας τόν ἄλλο ὅπως στήν ἀρχή. Σήμερα εἶναι εὐτυχισμένοι μέ δύο παιδιά.
Μία ἑλληνίδα καθηγήτρια (καί σύμβουλός μου στό πανεπιστήμιο) εἶχε ξαφνικά διάγνωση προχωρημένου καρκίνου τοῦ ἐντέρου. Αἰσθάνθηκα ὅτι ὁ ἅγιος Νικηφόρος μποροῦσε νά τήν βοηθήση, ἀλλά δέν ἤξερα πῶς νά τῆς τόν συστήσω. Ἤξερα ὅτι ἦταν Ὀρθόδοξη, ἀλλά δέν ἤξερα τήν σχέση της μέ τήν Ἐκκλησία. Περίμενα μερικούς μῆνες, καί ὕστερα, ἀφοῦ ἐπισκέφθηκα τό μοναστήρι τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, ἀποφάσισα νά ἀγοράσω ἕνα ἀντίτυπο τοῦ βίου τοῦ ἁγίου Νικηφόρου γιά ἐκείνην, καί ἄφησα τό βιβλίο στήν πόρτα της μέ ἕνα σημείωμα. Λίγες ὧρες ἀργότερα, ἔλαβα ἕνα email ἀπό αὐτήν: εἶχε παραλάβει τό βιβλίο καί, βλέποντας τήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου, ξέσπασε σέ δάκρυα ἀνακουφίσεως. Ἄρχισα νά διαβάζω τήν Παράκληση στόν ἅγιο Νικηφόρο καθημερινά καί ἡ καθηγήτρια ἄρχισε νά διαβάζη τόν βίο του. Μέσα σέ μία ἑβδομάδα, ἡ καθηγήτρια μοῦ ξαναέστειλε μήνυμα: εἶχε μόλις ἐπιστρέψει ἀπό τόν ὀγκολόγο της, καί οἱ τελευταῖες ἐξετάσεις ἔδειχναν ὅτι ὁ καρκίνος της εἶχε συρρικνωθῆ σέ βαθμό πού νά εἶναι ἀόρατος, καί τώρα μποροῦσε νά ἐγχειρισθῆ. Ἔκανε τήν ἐγχείρηση μέ ἰδιαίτερη ἐπιτυχία. Ὁ χειροῦργος τῆς εἶπε, ὅτι ὑπῆρχε μόνο 5% πιθανότης νά πάη τόσο καλά ὅπως πῆγε, καί περιέγραψε τήν ἀνάρρωσή της ὡς «θαῦμα». Εἶχε μαζί της στό νοσοκομεῖο τό βιβλίο τοῦ ἁγίου Νικηφόρου καί εἰκόνες τῆς Παναγίας καί τῆς ἁγίας Αἱκατερίνης, καί πιστεύει ὅτι οἱ εὐλογίες τους τήν βοήθησαν σέ ὅλη τήν διαδικασία. Τώρα εἶναι ἀπαλλαγμένη ἀπό καρκίνο.

Scroll to Top