Θαυμαστές Διηγήσεις

Ἡ ἀνάστασι τοῦ ταύρου

Ὅταν ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος βαπτίσθηκε Χριστιανός, μερικοί Ἰουδαῖοι πλησίασαν τήν μητέρα του, τήν Ἁγία Ἑλένη, καί τῆς ἔκαναν παράπονα, γιατί ὁ βασιλιάς προσκύνησε ἕναν κατάδικο ἄνθρωπο, τόν ὁποῖο οἱ πατέρες τους εἶχαν σταυρώσει ὡς κακοῦργο. Ὅταν τό ἔμαθε ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ζήτησε ἀπό τούς Ἑβραίους νά πᾶνε στό παλάτι καί νά διαλεχθοῦν μέ τούς Ἐπισκόπους …

Ἡ ἀνάστασι τοῦ ταύρου Read More »

Τά φιλάλληλα κοράκια τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Σάββα

Στήν Μονή τοῦ Ἁγίου Σάββα, στά Ἱεροσόλυμα, βρίσκουν πάντα καταφύγιο καί τροφή δύο κοράκια. Οἱ Πατέρες τούς ρίχνουν κομμάτια ἀπό τό ψωμί πού περισσεύει, ἐνῶ τούς ἔχουν πάντα καί ἕνα δοχεῖο μέ καθαρό νερό. Στήν Μονή μαζεύονται καί ἄλλα μικρά πουλιά, καθώς καί πλῆθος περιστεριῶν. Ὅταν ὅμως κάνει πολλή ζέστη, τά κομμάτια τοῦ ψωμιοῦ ξεραίνονται …

Τά φιλάλληλα κοράκια τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Σάββα Read More »

Scroll to Top